C C C C A+ A A- X

Представяне

Юрисдикцията на Окръжен съд - Добрич обхваща територията на Добричка област, която включва осем общини. В съдебния му район функционират пет районни съдилища - Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево, Тервел. 

В Окръжен съд - Добрич са сформирани три отделения - Гражданско, Търговско и Наказателно.

 

Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


На Окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества, контрабанда, изготвяне на неистински парични знаци, длъжностни престъпления и др., изчерпателно изброени в чл. 35, ал. 2 от НПК.

За останалите наказателни дела първа инстанция е Районният съд, а Окръжният съд е въззивна.


ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА


 На Окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

  1. исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
  2. исковете за собственост и други вещни права върху имот е цена на иска над 50 000 лв.;
  3. исковете по граждански и търговски дела е цена на иска над 25 000 лв., е изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
  4. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;
  5. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.
  6. Окръжният съд разглежда и дела по искове по Търговския закон, включително и дела по несъстоятелност.

Гражданските дела подсъдни на Районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора /въззивна/ инстанция;


ФИРМЕНИ ДЕЛА


Освен че разглежда и решава спорове между търговци с цена на иска над 25 000 лева, ОС е регистърен съд за юридически лица с нестопанска цел, жилищностроителни кооперации, адвокатски дружества и др. Регистрацията на търговци се осъществява от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, съобразно Закона за търговския регистър.

 

Работно време с граждани: 
от понеделник до петък 
09:00 - 17:00 часа

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация