C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Заявление за издаване на изпълнителен лист

Заявление за подаване на документи

Заявление за освобождаване от съдебни такси

Заявление за издаване на незаверен препис

Заявление за издаване на удостоверение по несъстоятелност

Заявление за издаване на препис на лице, което не е страна по дело

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Заявление за издаване на документи по брачни дела

Заявление за издаване на заверен препис

Заявление за издаване на съдебно удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за липса на заведени съдебни дела

Заявление за връщане на документи

Заявление за връщане на внесена парична гаранция

Молба - декларация за предоставяне на правна помощ по реда на чл.21, т.1 и т.2 от ЗПП

Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние

Молба за пререгистрация по §25, ал.2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ

Заявление за достъп до информация по ЗДОИ

Приложения към Вътрешни правила за определяне и изплащане възнаграждения и разходи на вещи лица и особени представители 

Приложениe към Вътрешни правила за определяне и изплащане възнаграждения и разходи на свидетели

Приложения към Вътрешни правила за определяне и изплащане възнаграждения и разходи на съдебни преводачи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация